Ankara Miras Hukuku Avukatı Gökhan Yıldırım

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
ankara miras hukuku avukatı
ankara miras hukuku avukatı

Miras hukuku, bir kişinin vefatından sonra mal varlığının nasıl paylaşılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen hukuki bir alandır. Miras hukuku, mirasçıların haklarını ve sorumluluklarını belirlerken adaleti sağlamayı amaçlar.

Miras hukuku, vefat eden kişinin mal varlığının paylaşımını düzenlerken bir dizi yasal prensip ve kuralla yönlendirilir. Bu kurallar, mirasçıların belirlenmesini, mirasın nasıl paylaşılacağını ve mirasçılara düşen sorumlulukları içerir. Miras hukuku, mirasçıların haklarını korurken aynı zamanda vasiyetname, intikal ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü gibi konuları da ele alır.

Miras hukukunun temel amacı, vefat eden kişinin isteklerini yerine getirmek ve mirasçıların haklarını korumaktır. Bu nedenle, bir miras hukuku avukatıyla çalışmak, mirasçılar için önemli bir adımdır. Bir avukat, mirasçılara miras hukukuyla ilgili rehberlik eder, vasiyetname hazırlamalarına yardımcı olur ve miras paylaşımında adil bir sonuç elde etmek için mücadele eder.

Miras hukuku, her ülkede farklı yasal düzenlemelere tabi olabilir, bu nedenle yerel yasalara uygun olarak hareket etmek önemlidir. Ankara miras hukuku avukatı ile ilgili konularda uzman bir avukattan destek almak, mirasçılar için hakkını aramak ve adil bir miras paylaşımı sağlamak açısından önemlidir

Miras Avukatı ne iş yapar?

ankara miras avukatı
miras hukuku avukatı

Miras avukatı, miras hukuku alanında uzmanlaşmış ve müşterilerine mirasla ilgili konularda hukuki rehberlik sağlayan profesyonellerdir. Miras avukatlarının görevi, müşterilerinin miras hukukuyla ilgili haklarını korumak, yasal süreci yönetmek ve adil bir miras paylaşımı sağlamaktır.

Miras avukatlarının başlıca görevi, miras hukukuyla ilgili sorunları ele almak ve müşterilerinin haklarını korumaktır. Bir miras avukatı, mirasçıların miras hukukuna uygun olarak hak iddia etmelerine ve miras paylaşımında adil bir sonuç elde etmelerine yardımcı olur. Bununla birlikte, miras hukukunun karmaşıklığı göz önüne alındığında, miras avukatları, müşterilerine yasal süreci anlamalarında rehberlik eder, vasiyetname hazırlar, mirasçılık belgesi başvurularını yönetir ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemeye çalışır.

Miras hukuku avukatlarının uzmanlığı, yerel yasal düzenlemeleri ve mevzuatı bilmesini gerektirir. Bu nedenle, miras hukukuyla ilgili sorunlarla karşılaştığınızda, deneyimli bir miras avukatıyla çalışmanız önemlidir. Bir miras avukatı, size miras hukukunun karmaşıklığını açıklayacak, haklarınızı korumak için mücadele edecek ve adil bir miras paylaşımı sağlamak için hukuki stratejiler sunacaktır.

Miras hukuku konularında uzman bir Ankara miras hukuku avukatı desteği ve rehberliği, mirasla ilgili konularda sorunsuz bir şekilde ilerlemenizi sağlar.”

Mirasçı Kimdir?

Mirasçı, bir kişinin vefatı durumunda mal varlığını devralan kişilerdir. Mirasçılık, miras hukuku alanında önemli bir kavramdır ve mirasın nasıl paylaşılacağını belirler. Bu nedenle, mirasçı olmak veya mirasçı haklarını anlamak önemlidir.

Mirasçılar, vefat eden bir kişinin yakın akrabaları, eşi, çocukları ve torunları gibi kişilerden oluşur. Ancak, miras hukuku ülkeye göre farklılık gösterebilir ve yasalar mirasçıların kim olduğunu belirler. Bu nedenle, mirasçılar konusunda bilgi sahibi olmak için miras hukukunu anlamak önemlidir.

Miras hukuku, vefat eden kişinin mal varlığının nasıl dağıtılacağını ve mirasçılar arasında nasıl paylaşılacağını düzenler. Bu süreçte, vasiyetname, mirasçılık belgesi ve yasal süreçler gibi bir dizi faktör rol oynar. Miras hukuku, mirasçılara haklarını ve sorumluluklarını belirten bir çerçeve sunar.

Mirasçılık, bazen anlaşmazlıklar ve karmaşık durumlarla da karşılaşabilir. Bu durumda, bir miras avukatından hukuki destek almak önemlidir. Miras avukatları, mirasçıların haklarını korumak, miras paylaşımında adil bir sonuç sağlamak ve hukuki süreçleri yönetmek için uzmanlaşmıştır.

Eğer mirasçı kim veya kimler olduğunu ve miras hukuku hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bir miras avukatıyla iletişime geçmenizi öneririz. Ankara miras hukuku avukatı konusunda uzman bir avukat, size mirasçılık sürecini açıklar, haklarınızı korumanıza yardımcı olur ve hukuki adımları atmanızda size rehberlik eder.

Miras Hukukunda Avukatın Önemi

ankara miras hukuku avukatı
ankara miras hukuku avukatı

Miras hukukunda avukatın önemi oldukça önemlidir. Miras hukuku avukatları, miras davalarında uzmanlaşmış ve deneyimli kişilerdir. Bu avukatlar, mirasçıların haklarını korumak, miras paylaşımında adil bir sonuç elde etmek ve yasal süreçleri yönetmek için gerekli bilgi ve deneyime sahiptir.

Bir Ankara miras hukuku avukatı size sağlayabileceği birçok fayda vardır. Öncelikle, avukat miras hukukunu ve ilgili yasaları tam anlamıyla anlamıştır ve size bu konuda doğru yönlendirmelerde bulunabilir. Miras hukukunun karmaşık detaylarına vakıf olan avukatlar, size mirasçılık sürecini adım adım açıklayabilir ve haklarınızı korumak için gerekli adımları atmanıza yardımcı olabilir.

Miras hukuku avukatınız, miras davası süresince sizi temsil eder ve yasal sürecin her aşamasında sizin yanınızda olur. Bu şekilde, haklarınızın korunmasını ve adil bir sonuç elde etmenizi sağlar.

Miras hukukunda avukatın önemi, karmaşık hukuki süreçlerde profesyonel destek almanızı gerektirir. Bu nedenle, miras davalarında, miras hukukuyla ilgili herhangi bir konuda veya mirasçılık sürecinde, deneyimli bir miras hukuku avukatından yardım almanız önemlidir.

Avukat Reddi Miras Yapabilir mi?

Bir avukat müvekkili adına mirası reddedemez. Avukatlar, müvekkillerini temsil eder ve müvekkil adına yasal işlemleri gerçekleştirir. Ancak, mirası kabul etmek veya reddetmek yalnızca mirasçılara aittir. Avukatlar, müvekkillerine mirasla ilgili hukuki danışmanlık sağlayabilir ve gerekli yasal adımları atmalarına yardımcı olabilir, ancak müvekkil adına reddi miras yapma yetkisi avukata değil, mirasçılara aittir.

Avukatlar, müvekkillerine mirasın avantajları ve dezavantajları konusunda bilgi verebilir, mirasın içeriği ve sorumlulukları hakkında danışmanlık yapabilir ve müvekkillerinin doğru kararlar vermesine yardımcı olabilir. Ancak, reddi miras gibi bir karar müvekkilin bireysel tercihine bağlıdır ve avukatın bu kararı alması veya etkilemesi mümkün değildir.

Miras Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır?

miras davalarında avukat
miras davalarında avukat

Miras davalarında avukatlık ücreti, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Her avukat veya hukuk bürosu kendi ücret politikasına sahip olabilir ve ücretler farklılık gösterebilir. Miras davalarında avukatlık ücreti genellikle dava sürecinin karmaşıklığı, davaya harcanan zaman, avukatın deneyimi ve uzmanlığı gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Miras Hukuku Davaları Nelerdir?

Miras hukuku davaları aşağıda ki gibidir;

 • İstihkak davası,
 • Tenkis davası,
 • Tapu iptal davası,
 • Veraset belgesinin iptali davası,
 • Miras sözleşmesinin iptali davası,
 • Taksim ve İzale-i Şuyu davaları,
 • Terekenin korunmasına ilişkin dava,
 • Mirasın paylaştırılması yoluyla ortaklığın giderilmesi davası,
 • Mirasın reddi kararının iptali davası,
 • Mirasçılıktan çıkarma kararının iptali davası.

Muris Muvazaası Davası

Muris muvazaası davası, miras hukuku açısından haklı bir varisi mirasından mahrum bırakmak için tasarlanmış hileli işlemlerle ilgilenen bir hukuk davası türüdür.

Muris muvazaası davası, miras bırakanın gerçek iradesini yansıtmayan işlemleri tespit etmek ve mirasçıların haklarını korumak amacıyla açılır. Mahkeme, tarafların delillerini değerlendirerek miras bırakanın gerçek iradesini saptamaya çalışır ve buna göre mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlar.

Bununla birlikte, mahkemeler bu tür işlemleri yakından inceleyecek ve murisin iyi niyetle hareket etmediğini ve fiilen meşru bir varisi mirasından mahrum etmeye çalıştığını tespit ederse bunları geçersiz kılabilir.

Bir muris gizli anlaşma davasının temel unsurlarından bazıları şunlardır:

 • İşlem, piyasa fiyatının altında yapılmalıdır.
 • Düzenbaz, muris öldükten sonra mülkü muris’e geri devretmeyi kabul etmelidir.
 • Muri iyi niyetle hareket etmemiş olmalı ve meşru bir varisi mirasından mahrum etmeye çalışmış olmalıdır.
 • Mahkemeler bir muris muvazaa davasının meydana geldiğini tespit ederse, işlemi geçersiz kılabilir ve malın gerçek varislere iade edilmesini emredebilir.

Miras hukuku içerisinde muris muvazaası davaları, mirasçıların hakkaniyet ve adaleti sağlamak için başvurabilecekleri önemli bir hukuki araçtır. Bu davaların sonucunda, miras bırakanın gerçek iradesi dikkate alınarak mirasçılara adil bir miras payı verilebilir.

Vasiyetname

Vasiyet, öldükten sonra mallarınızın nasıl dağıtılması gerektiğine dair dileklerinizi belirtmenizi sağlayan yasal bir belgedir.

Miras hukuku, birisi öldükten sonra mülkün nasıl devredildiğini yöneten hukuk organıdır. Bir vasiyet oluşturmayı planlıyorsanız veya birinin mirasının varisiyseniz, miras hukukunu anlamak önemlidir.

Miras Hukuku‘na ilişkin temel bilgiler arasında önemli bir konu olan vasiyetname, kişinin malvarlığını ölümünden sonra nasıl paylaştığını öğrendikleri hukuki bir belgedir. Vasiyetname, kişinin gerçek iradesini yansıtması ve mirasçıları arasındaki düzenleme düzenlemesi açısından büyük önem taşır.

Resmi Vasiyetname

yazılı vasiyetname
yazılı vasiyet

Resmi vasiyetname, noter huzurunda düzenlenen ve miras bırakanın malvarlığının mirasçıları arasında nasıl paylaşılacağını alacak olan hukuki bir belgedir. Noter, vasiyetnamenin muhafazası sırasında tarafları yönlendirir, beyanları doğrular ve belgenin geçerliliğini sağlar.

Resmi vasiyetname, miras hukuku kapsamında miras bırakanın gerçek taahhütlerinin korunmasını ve gerçekleştirmenin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan önemli bir belgedir. Noter huzurunda düzenlenen resmi vasiyetname, miras bırakanın vasiyetinin geçerli ve güvenilir bir şekilde yerine getirilmesini temin eder.

El Yazılı Vasiyetname

Miras Hukuku kapsamında önemli bir belge olan el yazılı vasiyetname, miras bırakanın kendi el yazısı ile devam etmesi ve malvarlığının mirasçıları arasında nasıl paylaşılacağını alıcılar hukuki bir belgedir. El yazılı vasiyetname, miras hukuku anahtar sözcükleri ile anlamınıir ve miras bırakanın gerçek niyetini yansıtması açısından büyük önem taşır.

El yazılı vasiyetname, Ankara miras hukuku avukatı için miras bırakanın gerçek güvencelerinin korunmasını ve taahhüttün adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir belgedir. Ancak resmi vasiyetname kadar güvenilir ve geçerli olmadığı için, miras bırakanlar noter huzurunda düzenlenen resmi vasiyetnameyi tercih etmesi gerekir.

Sözlü Vasiyetname

Sözlü vasiyetname, yazılı değil sözlü olarak yapılan vasiyettir. Sözlü vasiyetler yazılı vasiyetler kadar yaygın değildir ve yalnızca belirli yargı bölgelerinde geçerlidir.

Sözlü vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. Vasiyet edenin (vasiyette bulunan kişi) aklı ve bedeni sağlam olmalı ve vasiyette bulunduğunun farkında olmalıdır. Vasiyet ayrıca, vasiyetnamenin içeriğine tanıklık edebilmesi gereken iki tanığın huzurunda yapılmalıdır.

Sözlü vasiyetname, Ankara miras hukuku avukatı çalışması kapsamında özel bir durumu temsil eder. Ancak yazılı ve resmi vasiyetnamelere göre daha zor kanıtlanabilir ve sorgulanabilir bir niteliğe sahiptir.

Terekenin Tespiti Davası

Miras Hukuku kapsamında önemli bir dava olan terekenin yargılama davası, bir şahsın vefatından sonra mirasçıların malvarlığının tespit edilmesi ve paylaşılması amacıyla açılan bir hukuki davayı ifade eder.

Bu dava, miras hukuku bakımından miras bırakanın varlıklarının ve borçların tam olarak ortaya çıkarılmasını ve mirasçıların korumasını sağlar.

Mirasta Tenkis Davası

Miras Hukuku kapsamında önemli bir dava olan mirasta tenkis davası, miras bırakanın hayatta iken yaptığı bağış veya hibe işlemlerinin mirasçıların yasal ödemelerini zedelemesi durumunda, mirasçıların bu işlemlerini iptal etmek veya işlemek için açtığı hukuki bir davadır.

Mirasta Mal Paylaşımı

Mirasta mal paylaşımı, ölen kişinin mirasının mirasçıları arasında paylaştırılması işlemidir. Miras paylaşımı kuralları ülkeden ülkeye değişir, ancak bunlar genellikle aşağıdakiler gibi bir dizi ilkeyi takip eder:

 • Temsil hakkı: Bu ilke, ölen bir varisin torunlarına, atalarının tereke payını miras alma hakkı verir. Örneğin, bir kişinin çocuğu kendisinden önce ölürse, torunları, ebeveynlerinin miras payını miras alır.
 • Ölüm hakkı: Bu ilke, sağ kalan eşe, vasiyetnamede belirtilmemiş olsa bile, ölen eşin terekedeki payını alma hakkı verir.
 • Eşitlik ilkesi: Bu ilke, ölen kişi vasiyetinde aksini özellikle belirtmedikçe, mirasçıların tümüne eşit pay verir.

Bazı durumlarda, mirasçılar terekenin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşabilirler. Ancak anlaşamazlarsa, meselenin mahkemeler tarafından çözülmesi gerekebilir.

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i Şuyu Davası, ortak mülkiyetin tasfiyesi için açılan bir davadır. Bu mülkiyet türü miras hukuku kapsamında “şuyu” olarak bilinir.

İzale-i Şuyu Davası, malın ortak maliklerinden herhangi biri tarafından açılabilir. Dava genellikle mülkün bulunduğu bölgedeki mahkemede açılır.

Mahkeme, davayı denetlemek ve mülk hakkında bilgi toplamak için bir kayyum atayacaktır. Mütevelli daha sonra mahkeme için ortak mülkiyeti feshetmenin olası yollarının bir listesini içeren bir rapor hazırlayacaktır.

Rapor mahkemeye sunulduktan sonra, ortak sahipler raporu inceleme ve tercih ettikleri seçeneği seçme fırsatına sahip olacaklar. Ortak malikler bir seçenek üzerinde anlaşamazlarsa, mahkeme onlar adına karar verecektir.

Ortak mülkiyeti feshetmenin en yaygın yolu, mülkü satmak ve gelirleri ortak sahipler arasında bölüştürmektir. Ancak, mülkü fiziksel olarak bölmek veya mülkü başka bir mülkle değiştirmek gibi başka seçenekler de mümkündür.

İzale-i Şuyu Davası, Türkiye’de miras hukuku açısından önemli bir parçadır. Çünkü bir kimse ölür ve malını birden fazla mirasçıya bırakırsa, mirasçılar o malın müşterek maliki olurlar. Mirasçılar, malın nasıl yönetileceği konusunda anlaşamazlarsa, ortak mülkiyetin sona ermesi için İzale-i Şuyu Davası açmaları gerekebilir.

Veraset İlamı

Veraset Belgesi olarak da bilinen Miras Belgesi, ölen bir kişinin varislerinin kimliğini ve mirastaki ilgili paylarını doğrulayan yasal bir belgedir. Ölen kişinin ölüm anında yaşadığı yerdeki mahkeme tarafından verilir.

Miras hukuku bağlamında, “Miras Sertifikası” anahtar kelimesi genellikle “veraset”, “emlak planlaması” ve “miras hakları” gibi diğer anahtar kelimelerle birlikte kullanılır. Bunun nedeni, Miras Belgesinin, vefat etmiş bir kişiden mülk devralma sürecinde önemli bir belge olmasıdır.

Ankara Miras Hukuku Avukatı Nedir?

Ankara miras hukuku avukatı, Ankara’da miras hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan bir avukattır. Miras hukuku, bir kişinin vefatıyla ortaya çıkan mirasın hukuki yönlerini düzenleyen bir alan olarak bilinir. Ankara miras hukuku avukatı, miras davalarında müvekkillerini temsil eder, mirasçılık hakları, mirasçılar arasındaki paylaşım anlaşmazlıkları, vasiyetnamelerin düzenlenmesi ve yürütülmesi gibi konularda hukuki destek sağlar.

Bir Ankara miras hukuku avukatı, karmaşık miras hukuku sürecinde yol alan müvekkillere değerli rehberlik ve temsil sağlayabilir. Müşterilerin haklarını ve seçeneklerini anlamalarına yardımcı olabilirler ve müşterilerin mülkteki çıkarlarını korumalarına yardımcı olabilirler.

Eğer miras hukukuyla ilgili sorularınız varsa veya mirasçı olarak haklarınızı korumak istiyorsanız, deneyimli bir  Ankara miras avukatı olan Avukat Gökhan YILDIRIM Hukuk Ofisine danışmanızı öneririz. Avukatlarımız, size miras hukuku kapsamında gereken bilgileri verecek ve adil bir miras paylaşımı için sizin yanınızda olacaktır.”

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
1 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
Volkan Çarkı
Volkan Çarkı
1 yıl önce

Tavsiye üzerine ankara miras hukuku avukatı arayışım Gökhan bey sayesinde son buldu. Gerçekten ilgilisi ile tüm sorunlarımızı çözüme kavuşturdu.