Ankara İş Hukuku Avukatı Gökhan Yıldırım

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
Ankara İş Hukuku Avukatı
adalet

İş Hukuku, hem işçilerin hem de işverenlerin çıkarlarını korumayı amaçlar. Bu nedenle, İş Hukuku’nun uygulanması işçilerin adil bir şekilde muamele görmesini sağlamak, işverenlerin de yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak için önemlidir.

Ankara iş hukuku avukatı, iş hukuku alanından bir avukattır ve çalışanlarının veya müşterilerinin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki yükümlüleri yerine getirir:

 • Danışmanlık Sağlama: İş Hukuku Avukatı, işçi ve işverenlere hukuki danışmanlık sağlar. İşçilere, çalışma hakları, iş sözleşmeleri, ücretler, izinler, işten çıkarmalar gibi kullanım bilgisi ve rehberlik sunar. İşverenlere ise işçi hakları, iş sözleşmesi düzenlemeleri, işyeri politikaları, işten çıkarma işlemleri ve diğer iş hukuku hükümleri danışmanlık yapar.

 

 • İş Sözleşmesi Hazırlama: İşçi ve işveren arasında adil ve yasal olarak geçerli iş sözleşmelerinin hazırlanmasında yardımcı olur. İşçilerin haklarını koruma, çalışma, yürütme ve yasal gerekliliklere uygun sözleşmelerin düzenlenmesini sağlar.

 

 • Davaları Takip Etme: İş Hukuku Avukatı, çalışanların veya iş evrenlerin iş hukuku davalarını takip eder. İşverenler adına da işçilerin açtığı davalarla ilgili savunma yapar.

 

 • Uyuşmazlık Çözümü: İşçi ve işveren arasındaki sorunların çözümünde arabuluculuk veya müzakerelerde bulunur. Taraflar arasında adil bir çözüm sağlamak ve uzlaşma sağlamak için çalışır. Gerektiğinde davayı yönlendirebilir.

 

 • Tazminat Talepleri: İhbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai masrafları veya diğer çalışma haklarından toplanan tazminatları içerir.

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği: İş Hukuku Avukatı, işyerinde iş sağlığı ve işletme yönetimi gibi işletmelere danışmanlık yapar. İşçilerin güvenli çalışma gereksinimlerine sahip olmalarını ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenlik yasalarına uyum sağlamasını sağlamak için gerekli işlevi atar.

 

Ankara iş hukuku avukatı olarak alanında uzman hukukçularımız, müvekkiller ve çalışanlar için kapsamlı hukuki destek sağlamaktadır. Avukat kadromuz, yerel mevzuatı tam anlamıyla anlamakta ve müvekkillerimizin ortaya koyduğu en iyi şekilde korumak için gereken tavırları atmaktadır. İş hukuku ile ilgili zorluklarınıza çözüm bulmak için yanınızdayız. Ankara iş hukuku avukatı arayışınıza son verin ve bize ulaşın.

İş Davaları Nelerdir?

ceza hukuku nedir
ceza hukuku nedir

İş davaları, iş ilişkileri veya iş ortamlarından kaynaklanan anlaşmazlıkların yargı mercilerinde çözülmeye çalışıldığı hukuki davalardır. İş davaları, işverenler ve çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklardan doğabileceği gibi işletmeler arasındaki ticari anlaşmazlıklardan da kaynaklanabilir.

İş davalarının hedefi, işçi haklarını korumak, çalışma ilişkilerinde adaleti sağlamak ve anlaşmazlıkları yasal yollarla çözmektir. İş davaları, iş kanunları ve ilgili mevzuatlara dayanarak işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler.

İş davaları, iş hukuku alanında bir hukukçu tarafından etkili bir şekilde yönetilmelidir, çünkü iş davaları karmaşıktır. Yasal düzenleme gerektirebilir ve bunlar arasında uzlaşma sağlanamadığında mahkemeye dönüşebilir.

İşe İade Davası

İşe iade davası, işçi ve işveren arasında ortaya çıkan ve iş hukuku çevresinde açılmış bir davadır. İşe iade davası genellikle işçinin çıkarılma sebebinin haksız olduğunun kanıtlanmasını gerektirir. Bu nedenle, işçi davasında haksız işten çıkarmalarını delillerle desteklemek zorundadır. İşveren ise savunmasında, işçilerin işten çıkarılmasının yasal ve geçerli sebeplere dayandığını kanıtlamakla yükümlüdür.

Eğer mahkeme işçiyi haklı bulursa, karar genellikle iki sonuç doğurur. İlk olarak, işçinin işe geri alınmasına karar verilir. İkincisi, işçinin iş kaybı döneminde büyümesi zararları telafi etmek için tazminat alacaklarına kararlaştırılır.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı davası, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin sona ermesi durumunda ortaya çıkan ve iş hukuku içerisinde ele alan bir davadır. İş hukuku kapsamında değerlendirilen kıdem tazminatı davası, işçinin kıdem tazminatı talep ettiği bir davadır.

Kıdem tazminatı, işçinin işyerlerinde yürüttüğü süreye bağlı olarak işveren tarafından kullanılan bir tazminat şeklidir. İşçinin kıdem tazminatı hakkı, iş hukuku ve ilgili yasal haklarıyla koruma altına alınmıştır.

İhbar Tazminatı Davası

İhbar Tazminatı Davası iş hukuku‘nun önemli bir yeri vardır. İşçinin amacının iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın feshetmesi durumunda, kullanıcının zararlarını karşılamaya yönelik bir tazminat türüdür.

İhbar tazminatı davası, iş hukuku açısından işçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülüklerin, çalışma koşullarının ve iş özetinin ayrıntılarının gözden geçirilmesini gerektirir. İşçi, iş sözleşmesini fesh ettiği haklı bir nedenle kanıtlamak zorundadır.

İhbar tazminatı davası, iş mahkemesindeki ilgili yasal hükümler ve iş sözleşmesindeki ihbar süresi, tazminat miktarı gibi hükümlere bağlı olarak ilerler. Davada, iş hukuku kuralları ve ilkeleri uygulanır.

Mobbing Davası

Mobbing davası, bir kişinin işyerinde sürekli ve sistematik olarak psikolojik tacize maruz kalması durumunda açılan bir hukuki süreçtir.

Mobbing, bir kişinin işyerinde sürekli olarak hedef alınması, aşağılanması, ayrımcılığa uğraması veya tacize maruz kalması anlamına gelir. İş hukuku, çalışanların haklarını koruyan ve işyeri ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

Mobbing davaları genellikle iş hukuku çerçevesinde ele alınır. İş hukuku, işverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarını düzenleyen yasal düzenlemeleri içerir. Bu tür davalar, mağdurların mobbinge maruz kaldıklarını kanıtlamalarını ve işverenlerin bu durumda sorumluluğunu belirlemelerini gerektirir.

Mobbing davalarında, mağdurun işyerindeki güvenliği ve işyeri ilişkilerindeki adaleti sağlamak amacıyla çeşitli yasal korumalar mevcuttur. Örneğin, birçok ülkede, mobbinge maruz kalan kişilerin işyerindeki huzurunun sağlanması için işverenlere çeşitli yükümlülükler getiren yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Ayrıca, mağdurun tazminat taleplerini yerine getirmek için yasal yollar da vardır. Mobbing davalarında, Ankara iş hukuku avukatı olan hukukçular genellikle mağdurların haklarını savunur ve onlara hukuki destek sağlar. İş hukukuyla ilgili deneyimli bir avukat, mobbing davalarında mağdurlara doğru yönlendirmeler yapabilir ve haklarını korumak için gerekli adımları atmalarına yardımcı olabilir.

Özetlemek gerekirse, mobbing davası, bir kişinin işyerinde sürekli olarak psikolojik tacize maruz kalması durumunda açılan bir hukuki süreçtir. İş hukuku, çalışanların haklarını koruyan ve işyeri ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır ve mobbing davaları genellikle iş hukuku çerçevesinde ele alınır. İş hukuku, işverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarını düzenleyen yasal düzenlemeleri içerir.

İş Davasına Konu Olan Alacaklar

ceza davası avukat
ankara ceza avukatı

İş davasına konu olan alacaklar iş hukuku çerçevesinde belirlenir. İş davaları, çalışanların işverenlerine karşı sahip oldukları hakları ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda talep edebilecekleri alacakları korumayı amaçlar. İş davalarında genellikle şu tür alacaklar talep edilebilir:

 1. İhbar tazminatı: İşveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılan veya istifa etmek zorunda kalan bir çalışan, ihbar tazminatı talep edebilir. İhbar tazminatı, çalışana işten ayrılma sürecinin daha uzun olmasına ve yeni bir iş bulma sürecine hazırlık yapabilmesine imkan tanır.
 2. Kıdem tazminatı: Bir çalışan, işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarıldığında veya emeklilik yaşı dolunca işten ayrıldığında kıdem tazminatı talep edebilir. Kıdem tazminatı, çalışanın işverene olan hizmet süresine bağlı olarak hesaplanır ve genellikle belirli bir oranda ödenir.
 3. İşe iade talebi: İşveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkarılan bir çalışan, işe iade talebinde bulunabilir. İşe iade talebi, çalışanın işine geri dönmesini ve işverenin haksız işten çıkarma eylemini düzeltmesini amaçlar.
 4. Yıllık izin ücreti: Çalışanın kullanmamış olduğu yıllık izin günleri için ödenmesi gereken ücrettir. Çalışan, işten ayrıldığında veya iş ilişkisi sona erdiğinde bu ücreti talep edebilir.
 5. Fazla mesai ücreti: Çalışanın normal çalışma saatlerinin üzerinde çalıştığı durumlarda, fazla mesai ücreti talep edilebilir. Fazla mesai ücreti, çalışanın normal saat ücretine ek olarak ödenir.
 6. Maaş alacakları: Çalışanın ödenmemiş maaşları, iş davasında talep edilebilir. Bu, çalışanın işverenden hak ettiği maaşın tam olarak ödenmediği durumlarda geçerlidir.

 

Ankara iş hukuku avukatları, işverenler ve çalışanlar arasında ortaya çıkan hukuki sorunları ele alır ve bu konularda danışmanlık sağlar.

İş Hukukunda Çalışma Süreleri Nelerdir?

İş hukukunda çalışma süresi çalışanın durumuna, işverenin ihlallerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. İş Hukuku’nda çalışma süreleri işçilerin çalışma saatlerini düzenleyen hükümleri içerir. İşçilerin günlük, haftalık ve yıllık çalışma süreleri belirli kurallarla sınırlanmıştır.

İş Hukuku’nun çeşitli düzenlemeleri, işçilerin çalışma saatlerine ilişkin haklarını ve korumalarını belirler. İş Hukuku’nda yaygın olarak karşılaşılan çalışma süreleri şunlardır:

 • Günlük Çalışma Süresi: İşçilerin bir gün içinde çalışabileceği maksimum süreyi belirler. Genellikle, günlük çalışma süresi 8 saat olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda, belirli iş kolları veya meslekler için farklı çalışma süreleri öngörülebilir. Örneğin, nöbetçi işler veya ağır çalışma koşullarına sahip işler için farklı düzenlemeler yapılabilir.
 • Haftalık Çalışma Süresi: İşçilerin bir haftada çalışabileceği maksimum süreyi belirler. Genellikle, haftalık çalışma süresi 45 saattir. Ancak, işkolu veya meslek bazında bu süre değişebilir. Bazı ülkelerde, haftalık çalışma süresi daha da azaltılmış olabilir.
 • Fazla Mesai: Fazla mesai, işçinin normal çalışma süresi dışında, işverenin talebi veya işçinin isteği üzerine çalışması durumunda yapılır. İş Hukuku, fazla mesai çalışmalarının sınırlarını ve koşullarını düzenler. Genellikle, günlük çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir ve işçilere fazla mesai ücreti ödenir.
 • Yıllık İzinler: İşçilere yıllık izin hakkı tanınır. İş Hukuku, işçilerin yıllık izin sürelerini belirler. İşçilerin çalıştıkları süreye göre, belirli bir süre boyunca izin kullanma hakkına sahip olmaları sağlanır. Yıllık izinler, işçilerin dinlenme, tatil yapma ve özel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla verilir.

 

Ankara iş hukuku avukatı, işçilerin çalışma sürelerini düzenlemek ve işverenlerin bu sürelere uymasını sağlamak amacıyla işçilerin haklarını korurlar. Bu düzenlemeler, işçilerin aşırı çalışma, sömürü veya sağlık sorunlarından korunmasını hedefler. İş Hukuku, işçilerin adil çalışma saatlerine ve dinlenme sürelerine sahip olmalarını sağlamak için işverenlere belirli yükümlülükler yükler.

İş Hukukunun Kaynakları Nelerdir?

ankara idare mahkemesi
yazılı vasiyet

İş Hukuku’nun olanakları hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bulunmaktadır. İş Hukuku’nun kaynakları:

Ulusal Kaynaklar:

Anayasa: Bir ülkenin anayasası, temel hak ve özgürlükleri, çalışma yürütme kurallarını ve işçi koruyucu koruyucu temel ilkeleri içerir.

İş Kanunları: Her ülkedeki çıktıları, çalışma anlaşmaları, iş sözleşmelerini, işten çıkarmaları ve diğer iş hukuku konularını düzenleyen özel iş kanunları bulunur. Örneğin, Türkiye’de İş Kanunu, işçi çalıştırma ve yöneticinin görevlerini belirleyenler.

İş Sözleşmeleri: İşçi ve işverenler arasında imzalanan iş sözleşmeleri, işleri düzenleyen önemli belgelerdir. İş sözleşmeleri, sınırlamaları ve kısıtlamalarını belirleyen ve iş hukuku kuralları uygun olarak düzenlenmelidir.

İçtihatlar: Mahkemelerin iş hukukuyla ilgili kararları, içtihat olarak adlandırılan ve iş sürecinin yorumlanmasında önemli bir kaynaktır. Yargıtay ve diğer üst mahkemelerin iş hukukuyla ilgili kararları, hukuki ilkeler ve standartlar belirlemektedir.

Uluslararası Kaynaklar:

Uluslararası Sözleşmeler: Birçok uluslararası kuruluş, işçi hakları ve iş hukuku alanındaki sözleşmeler ve protokoller geliştirmiştir. Örneğin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından örgütün ve üye ülkelerce kabul edilen sözleşmeler, işçi sınıfının korunmasında önemli bir rol oynar.

Avrupa Birliği Hukuku: Avrupa Birliği, iş dünyasında standartlar ve minimum korumaları bölgelerinde çeşitli yönergeler ve veriler yayınlamıştır. Bu hukuki gebelik, üye ülkelerin işçi sınıfının korunmasını ve uyumun sağlanmasını amaçlar.

İnsan Hakları Sözleşmeleri: İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, çalışanların temel hak ve özgürlüklerini koruma amacını taşır. Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi belgeler, işçi haklarının evrensel standartlarını belirleyen.

İş Hukuku’nun kaynakları, ulusal ve uluslararası düzeydeki hukuki düzenlemelerin bir hastanesini içerir. Bu kaynakları, sınırlamaları korumak, emanetlerin sınırlarını belirlemek ve adil çalışmayı sağlamak için kullanılır. İş Hukuku’nun kaynakları, güncel yasal değerlere ve hukuki gelişmelere göre güncellenir. 

Ankara iş hukuku avukatı, iş ilişkileriyle ilgili hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunarlar.

Ankara İş Hukuku Avukatı İçin Bize Ulaşın

Avukat gökhan yıldırım
ceza hukuku

Avukat Gökhan YILDIRIM Hukuk Ofisinde Ankara iş hukuku avukatı konusunda uzman hukukçularımızın hizmetlerini bulabilirsiniz. İşverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki ilişkilerde size yardımcı olacak, haklarınızı koruyacak ve sorunlarınıza profesyonel çözümler sunacak ekibimizle iletişime geçmek için bize ulaşın.

İş davaları, işçi hakları, iş sözleşmeleri, işe iade davaları, tazminat talepleri ve diğer iş hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlarımızla çalışarak adil ve etkili bir hukuki destek alabilirsiniz.

Müvekkillerimizin çıkarlarını korumak ve hukuki süreçlerde adil sonuçlar elde etmek için titizlikle çalışıyoruz. Siz de iş hukukuyla ilgili konularda güvenilir ve uzman bir Ankara iş hukuku avukatı arıyorsanız, bize ulaşın.

İhtiyaçlarınızı anlamak, sorularınıza cevap vermek ve size en uygun hukuki çözümleri sunmak için buradayız. Profesyonel hizmetimizle sizlere destek olmaktan memnuniyet duyacağız.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments