Ankara Kira Hukuku Avukatı Gökhan Yıldırım

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
kira-sozlesmesinin-feshi-ve-tahliye-davalari
kira-sozlesmesi-hazirlanirken-nelere-dikkat-etmek-gerekir

Ankara kira hukuku avukatı, Ankara’da kira hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunan bir hukuk profesyonelidir. Kira hukuku, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir hukuki alanı kapsar.

Ankara’da yaşayan ve kira kontratları, kira artışları, tahliye davaları gibi kira hukukuyla ilgili sorunları olan kişiler, Ankara kira hukuku avukatından hukuki yardım ve danışmanlık alabilir. Bu avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve yasal süreçlerde destek olmak için uzmanlıklarını kullanarak çeşitli hukuki çözümler sunarlar.

Kira Hukuku Nedir?

aile hukuku
ankara boşanma avukatı

Kira hukuku, kiracılar ile ev sahipleri (mal sahipleri) arasındaki ilişkileri düzenleyen ve kira kontratlarına ilişkin hukuki kuralları içeren bir hukuk dalıdır. Bu hukuki alan, gayrimenkulün kiralanmasıyla ilgili hak ve yükümlülükleri belirler ve her iki tarafın da hakkını koruyacak düzenlemeler içerir. Kira hukuku, kira kontratlarının hazırlanması, kira bedelinin belirlenmesi, kira artışları, depozito iadesi gibi konuları kapsar. Ayrıca, kira sözleşmelerinin feshi, tahliye süreçleri ve ihtilafların çözümü gibi durumlar da bu hukuk dalında ele alınır.

Kira hukuku, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir hukuki alanı ifade eder. Kiracıların ve ev sahiplerinin çeşitli hukuki konuları, kira kontratları, kira artışları, tahliye davaları gibi durumları ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, Ankara kira hukuku avukatı tarafından profesyonelce ele alınır.

Kira Hukuku Davaları Neleri Kapsar?

Kira hukuku davaları, kiracılar ve ev sahipleri (mal sahipleri) arasında kira kontratlarından kaynaklanan ihtilafları ve uyuşmazlıkları içeren hukuki davalardır. Bu tür davalarda genellikle kiracıların ve ev sahiplerinin haklarını korumak, sözleşme şartlarını yerine getirmek veya ihlal eden tarafın tazminat ödemesini sağlamak amaçlanır.

Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Davaları

kira-hukuku-davalari-neleri-kapsar
kira-hukuku-nedir

Kiracı veya ev sahibi, kira sözleşmesini feshetmek ve mülkü boşaltmak için dava açabilir. Tahliye davalarında genellikle kira sözleşmesinin süresinin dolması, kira bedelinin zamanında ödenmemesi veya diğer sözleşme ihlalleri nedeniyle mülkün tahliyesi talep edilir.

Kira Bedelinin Artırılması Davaları

Kiracı veya ev sahibi, kira bedelinin artırılması talebiyle dava açabilir. Kira bedelinin zamana uygun olarak revize edilmesi veya piyasa koşullarına göre yeniden belirlenmesi amacıyla bu tür davalar açılabilir.

Kira Sözleşmesine İlişkin Uyuşmazlık Davaları

ankara-kira-hukuku-avukati
kira-sozlesmesinin-feshi-ve-tahliye-davalari

Kira sözleşmelerine ilişkin anlaşmazlıklar, tarafların sözleşme şartlarının yorumlanması, sözleşme değişiklikleri, sözleşmenin geçerliliği ve diğer uyuşmazlık nedenleriyle dava konusu olabilir.

Kira Bedelinin Düşürülmesi veya İadesi Davaları

 Kiracı, mülkteki eksiklikler veya arızalar nedeniyle kira bedelinin düşürülmesi veya ödendiği depozitonun geri iadesi için dava açabilir.

Kira Hukukuna İlişkin Diğer Uyuşmazlık Davaları

Kiracı ve ev sahibi arasında kira hukukunu ilgilendiren diğer türdeki uyuşmazlıklar da dava konusu olabilir. Bu, kira hukuku mevzuatına uygun olmayan sözleşmeler, kira bedelini düzenlemeyen anlaşmazlıklar ve benzeri durumları içerir.

Kira hukuku davaları, her bir dava türüne göre farklı hukuki süreçler ve prosedürlere tabi olabilir. Tarafların hukuki haklarını koruyabilmek için davalarda uzman bir hukukçuyla çalışmak önemlidir.

Ankara kira hukuku avukatı, kira hukukundaki yerel mevzuatı ve uygulamaları iyi bilir ve müvekkillerine yerel yasal çerçevede en iyi çözümleri sunmaya odaklanır. Taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığında veya kira sözleşmeleriyle ilgili hukuki süreçlerde profesyonel bir danışmanlık arandığında, Ankara kira hukuku avukatı, güvenilir ve etkili hukuki çözümler sağlamak için gerekli bilgi birikimine ve deneyime sahip bir ortaktır.

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi, bir mal sahibi veya ev sahibi ile kiracı (kiracı adayı) arasında belirli bir gayrimenkulün kiralanmasına ilişkin yapılan yazılı bir sözleşmedir. Bu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler ve kira bedeli, kiralama süresi, depozito miktarı ve diğer kiralama şartlarını içerir.

Kira sözleşmeleri, gayrimenkul sahibi ve kiracı arasındaki ilişkiyi belirlemek ve karşılıklı anlaşmazlıkları önlemek amacıyla kullanılır. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın somut ve yazılı bir şekilde belgelenmesi, hem mal sahibinin hem de kiracının yasal haklarının ve sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Kira sözleşmesinin önemli unsurları şunlardır:

Kira Bedeli ve Ödeme Şekli: Kiracının belirli bir dönem için ödeyeceği kira bedeli ve ödeme tarihleri sözleşmede yer alır.

Kiralama Süresi: Kiracının gayrimenkulu ne kadar süreyle kiralayacağı belirtilir. Kiralama süresi, sözleşmenin sona erme tarihini gösterir.

Depozito: Kiracının, kiralama süresi boyunca olası hasar veya eksiklikler için mal sahibine bıraktığı güvence bedelidir.

Kiralananın Kullanım Amacı: Kiracının kiraladığı gayrimenkulu nasıl kullanabileceği veya kullanamayacağı açıklanır.

Eksiksiz Belge: Kira sözleşmesinin, tarafların kimlik bilgileri, imza tarihi, kiralanan gayrimenkulün açık adresi ve detaylı şartları içeren eksiksiz bir belge olması gereklidir.

Kira sözleşmesi, tarafların hak ve menfaatlerini koruyan önemli bir hukuki belgedir. Sözleşme, anlaşmazlık durumlarında kanıt niteliği taşır ve ihtilafların mahkemede çözümüne yardımcı olur. Kiracı ve mal sahibi arasındaki adil ve dengeli bir ilişkinin oluşturulmasında kira sözleşmesinin doğru bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır.

Ankara’da ikamet eden kiracılar için Ankara kira hukuku avukatı olarak Avukat Gökhan Yıldırım Hukuk Bürosu her zaman sizin yanınızda olduğunu unutmayın.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

kira-bedelinin-belirlenmesi
ankara-kira-hukuku-avukati

Ankara kira hukuku avukatı olarak kiracı ve ev sahipleri arasındaki kira sözleşmelerinde uyulması ve dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıraladık;

Yasal Standartlara Uygunluk: Kira sözleşmesi, mevcut kira hukuku mevzuatına uygun olarak hazırlanmalıdır. Kiralama işlemleri, her ülkede ve bölgede farklılık gösterdiğinden, geçerli yasal standartlara uygun olarak düzenlenmelidir. Hukuki danışmanlık almak veya uzman bir hukukçuyla çalışmak, sözleşmenin yasal açıdan doğru olmasını sağlar.

Tarafların Kimlik ve İletişim Bilgileri: Sözleşmede, kiracı ve mal sahibi (ev sahibi) olarak tarafların tam ve doğru kimlik bilgileri belirtilmelidir. Ayrıca, iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta) de eklenmelidir.

Kiralananın Tanımı: Kiralanan gayrimenkulün (ev, daire, iş yeri vb.) adresi, nitelikleri ve kullanım amacı detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Özellikle ticari kiralarda, kiralananın ticari amaç için uygun olup olmadığı belirtilmelidir.

Kiralama Süresi ve Başlangıç Tarihi: Sözleşmede, kiracının kira bedelini ödeyeceği süre (ay, yıl gibi) ve kiralamanın başlangıç tarihi belirtilmelidir.

Kira Bedeli ve Ödeme Şekli: Kiracının ödeyeceği kira bedeli miktarı net bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, kira bedelinin ne şekilde ve ne zaman ödeneceği de belirtilmelidir (örneğin, aylık, yıllık ödeme şekli).

Depozito ve İade Koşulları: Kiracının, kiralanan mülke verdiği depozito miktarı ve depozitonun iade koşulları açıkça belirtilmelidir. Depozitonun hangi durumlarda iade edileceği ve hasarların karşılanması için nasıl kullanılacağı detaylı olarak ifade edilmelidir.

Kira Artışı ve Düzenlemeler: Kira sözleşmesinde, kira bedelinin zaman içinde nasıl artırılacağı veya düzenleneceği belirtilmelidir. Bu tür düzenlemeler, tarafların gelecekte yaşayabileceği ekonomik değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olur.

Kiracının ve Mal Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri: Sözleşmede, her iki tarafın da hak ve yükümlülükleri net bir şekilde belirtilmelidir. Kiracının mülkü nasıl kullanabileceği, bakım ve onarım sorumlulukları, ev sahibinin yapması gerekenleri ve benzeri hususlar açıkça ifade edilmelidir.

İhtilafların Çözümü: Sözleşmede, taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların nasıl çözümleneceği belirtilmelidir. Arabuluculuk, tahkim veya yargı yoluna başvurulması gibi süreçlerin açıklaması yer almalıdır.

Sözleşmenin İmzalanması ve Süresi: Son olarak, kira sözleşmesinin tarihini ve tarafların imzalarını içeren bir bölüm eklenmelidir. Ayrıca, sözleşmenin süresi ve yenilenme koşulları da belirtilmelidir.

Kira sözleşmesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, tarafların haklarını korumak ve ihtilafların önüne geçmek açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, uzman bir hukukçu veya Ankara kira hukuku avukatı ile çalışmak, kira sözleşmesinin yasal açıdan güvenli ve sağlam olmasını sağlar.

Kira Bedelinin Belirlenmesi

Kira bedeli, kiracının kiraya verene ödediği, taşınmazın kullanım içeriğiki bedelidir. Kira bedeli, bileşenleri arasında belirlenebilir. Ancak, kira bedelinin makul olması gerekir. Makul kira bedeli, taşınmazın konumu, özellikleri ve piyasa rayiçlerine göre belirlenir.

Türkiye’de kira bedelinin belirlenmesinde, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uygulanır. Bu maddeye göre, kira bedeli, kira sözleşmesinin başlangıç ​​dönemlerinden itibaren beş yıl boyunca uygulanır. Beş yılın sonunda kira bedelinin kaldırılması mümkündür, ancak bu sezon, bir önceki kira dönemindeki fiyat politikasındaki oniki aylık ortalamalara göre anlaşılmamalıdır.

anlaşmalı boşanma nafaka
boşanma süresi

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası, bir gayrimenkulün kira bedelinin veya kira koşullarının belirlenmesi amacıyla açılan hukuki bir davadır. Bu tür davalarda, kiracı veya ev sahibi (mal sahibi), mevcut kira sözleşmesinin şartlarının uygun olmadığını düşünerek, kira bedelini veya diğer kiralama koşullarını adil ve makul bir düzeye getirmek için mahkemeye başvurur.

Ankara kira hukuku avukatı, kira tespit davalarında kiracı veya mal sahibi olarak müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamak ve dava sürecini yönetmekle sorumludur. Bu tür davalar, taraflar arasında anlaşmazlık durumunda ortaya çıkar ve kira sözleşmesinde belirtilen kira bedeli veya diğer şartlar üzerinde anlaşmazlık yaşandığında başvurulabilir.

Kira tespit davasının amacı, adil bir kira bedelinin veya diğer kiralama koşullarının belirlenmesini sağlamak ve taraflar arasında uygun bir sözleşmenin imzalanmasına yardımcı olmaktır. Mahkeme, dava sürecinde, gayrimenkulün değeri, bölgedeki piyasa koşulları, benzer kiralananların bedelleri ve diğer etkili faktörleri göz önünde bulundurarak adil bir karar verir.

Tahliye Taahütnamesi

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin sona erdiği veya feshedildiği durumlarda kiracının, kiralanan mülkü belirli bir tarihte ve belirli koşullara uygun şekilde boşaltmayı taahhüt ettiği bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi, genellikle kiracının kiralanan mülkü zamanında ve eksiksiz olarak boşaltması ve ev sahibine teslim etmesi konusunda yapmış olduğu taahhüdü yazılı olarak belgelemek amacıyla kullanılır.

Ankara kira hukuku avukatı olarak, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması ve uygulanması konusunda kiracı ve ev sahibi arasında hukuki danışmanlık sağlarız. Tahliye taahhütnamesi, her iki tarafın da haklarının korunması ve anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için önemli bir araçtır.

Ancak, kiracının tahliye taahhütnamesine uygun olarak mülkü boşaltmaması durumunda, ev sahibi mülkün tahliyesini mahkeme yoluyla talep edebilir. Bu nedenle, tahliye taahhütnamesinin hazırlanmasında ve uygulanmasında uzman bir Ankara kira hukuku avukatı ile çalışmak, taraflar arasında sorunsuz bir tahliye sürecinin sağlanmasına yardımcı olur.

Kiracının Hak ve Yükümlülükleri

Kiracının Hakları:

Mülkü Kullanma Hakkı: Kiracının en temel hakkı, kiralanan mülkü kira sözleşmesinde belirtilen süre boyunca kullanma hakkıdır. Kiracı, mülkü kullanırken, ev sahibinin temel haklarına saygı göstermek ve mülkü hasar vermeden kullanmakla yükümlüdür.

Mülkün Güvenliği ve Bakımı: Kiracının, kiralanan mülkün güvenliğini sağlama ve rutin bakım ve onarımları yapma hakkı vardır. Ancak, önemli tadilat ve değişiklikler yapmadan önce ev sahibinden izin alması gerekir.

Mahremiyet Hakkı: Kiracının, kiralanan mülkteki kişisel mahremiyetini koruma hakkı vardır. Ev sahibi, kiracının izni olmadan mülke izinsiz giremez.

Kira Bedeli Üzerinde Anlaşma Hakkı: Kiracı ve ev sahibi, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedeli üzerinde karşılıklı anlaşmaya varabilirler.

Kiracının Yükümlülükleri:

Kira Bedelini Ödeme Yükümlülüğü: Kiracının en temel yükümlülüğü, kira sözleşmesinde belirtilen tarihte ve miktarda kira bedelini ödemektir. Kiracı, kira bedelini düzenli olarak ve zamanında ödemek zorundadır.

Mülkü İyi Kullanma Yükümlülüğü: Kiracı, kiralanan mülkü iyi niyetle ve sözleşmeye uygun bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Mülkü zarar vermeden ve normal kullanım sınırları içinde tutmak kiracının sorumluluğundadır.

Mülkü Geri Teslim Yükümlülüğü: Kiracının sözleşme süresinin sonunda mülkü aynı durumda ve eksiksiz bir şekilde geri teslim etme yükümlülüğü vardır. Kiracı, mülkte oluşan normal aşınma ve yıpranma dışında herhangi bir zararı giderme sorumluluğuna sahiptir.

Mahremiyet ve Güvenlik Yükümlülüğü: Kiracı, mülkteki diğer kiracıların mahremiyetine ve güvenliğine saygı göstermek zorundadır. Mülkü izinsiz şekilde başkalarına kiralamak veya kullanmak, kiracının yükümlülüklerine aykırıdır.

Bu, temel haklar ve yükümlülükler listesidir ve kira sözleşmeleri ve yasal düzenlemelere göre farklılıklar gösterebilir. Kiracı ve ev sahibi, hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde belirten kira sözleşmesini dikkatlice incelemeli ve anlaşmazlık durumlarında hukuki danışmanlık almalıdır. Ankara kira hukuku avukatı, taraflar arasında adil ve uygun kira sözleşmelerinin hazırlanması ve uygulanması konusunda yardımcı olabilir.

Kira Hukukunda Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Kira hukukunda arabuluculuk zorunlu değildir. Türkiye’de kira hukukunda arabuluculuk uygulaması mevcut olmasına rağmen, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde arabuluculuğa başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraflar anlaşmazlıklarını doğrudan mahkemeye taşıyabilirler.

Ancak, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren taraflar arasındaki kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk başvurusu yapılmadan dava açılamamaktadır. Yani kira uyuşmazlıklarında dava açmak isteyen taraflar, öncelikle arabuluculuk başvurusunda bulunmak zorundadır. Arabuluculuk sürecinde taraflar, bir arabulucu tarafından desteklenerek anlaşmazlıklarını çözümlemeye çalışırlar. Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılamaması durumunda, taraflar hala dava açma hakkına sahiptirler.

Ancak, bazı durumlarda arabuluculuk başvurusu zorunlu değildir. Örneğin, acil bir dava konusu varsa veya taraflardan biri yurtdışında yaşıyorsa arabuluculuk başvurusu zorunlu tutulmamaktadır. Ayrıca, kiracının arabuluculuk başvurusuna rağmen ev sahibiyle uzlaşmazlık yaşaması durumunda, kiracı hâlâ mahkemeye dava açabilir.

Sonuç olarak, kira hukukunda arabuluculuk zorunlu olmamakla birlikte, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sürecinin tamamlanması mahkemeye dava açma yolunu açar. Taraflar, arabuluculuk sürecinin hızlı, etkili ve maliyet açısından avantajlı bir yöntem olduğunu düşünerek öncelikle arabuluculuk başvurusunu tercih edebilirler.

Ankara Kira Hukuku Avukatı Görevleri

Ankara Kira Hukuku Avukatı, kira sözleşmeleri ile ilgili hukuki ifadeler müvekkillerine danışmanlık ve dava takibi hizmet veren avukattır. Kira Hukuku Avukatı, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin müzakere edilmesi, kira sözleşmelerinin feshi, kira bedelinin tahsili, kiracının tahliyesi, kiracının sorumluluğunun korunması gibi hükümler müvekkillerine hukuki destek sağlar.

Ankara Kira Hukuku Avukatı, kira sözleşmeleri ile ilgili hukuki terimler müvekkillerine en iyi hukuki desteği sağlamak için çalışır. Müvekkillerinin hak ve yükümlülüklerini bilir ve müvekkillerinin yolunu en iyi şekilde korur.

Avukat Gökhan YILDIRIM Hukuk Ofisi olarak Ankara kira hukuku avukatı arayanlar için en iyi çözümü sunmakta ve kira hukuku alanındaki bilgileriyle, kiracılar ve kiraya verenler için önemli bir hukuki hizmet sunmaktadır

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments