Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
kasten-oldurme-sucu-davalari

Ceza avukatı, suç işlediği iddia edilen kişilerin haklarını korumak için görev yapan avukatlardır. Ceza avukatı, farklı türde suçlarla ilgili davalara bakmaktadır. Bir ceza avukatının hangi davalara bakacağı ile ilgili yazımızın ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

Ceza Davalarında Sıkça Görülen Suçlar

Ceza avukatı, suçlu olduğunu iddia edilen kişilerin haklarını korumak için mücadele eden ve cezasını hafifletmek veya ortadan kaldırmak için çalışan bir avukattır. Ceza davalarında sıkça görülen suçlar arasında;

 • Kasten yaralama
 • Hakaret
 • Dolandırıcılık
 • Hırsızlık
 • Yağma
 • Kasten öldürme
 • Uyuşturucu ticareti
 • Terör bulunmaktadır.

Kasten Yaralama Davaları

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kasten yaralama suçu, bir başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığını veya algılama yeteneğini bozmak amacıyla işlenen bir suçtur. Bu suç, mağdurun vücuduna fiziksel veya ruhsal bir zarar vererek işlenebileceği gibi, mağdurun vücudunda herhangi bir iz bırakmadan da işlenebilir.

Kasten yaralama suçunun oluşması için, failin kastının varlığı gerekir. Failin, mağdurun vücuduna acı vermek veya sağlığını veya algılama yeteneğini bozmak amacıyla hareket etmesi gerekir.

Kasten yaralama suçunun cezası, mağdurun uğradığı zararın niteliğine göre değişebilir. Örneğin, mağdurun basit bir yara alması halinde, faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Mağdurun ağır bir yara alması veya ölmesi halinde, faile daha ağır cezalar verilir.

Kasten yaralama suçunun cezasının belirlenmesinde, aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • Mağdurun uğradığı zararın niteliği
 • Failin fiilden sonraki davranışları
 • Failin suçu işlemedeki amacı
 • Failin suça ilişkin geçmişi

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri de bulunmaktadır. Bu haller, suçun cezasını daha da ağırlaştırmaktadır. Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Mağdurun yakınlarından birine karşı işlenmesi
 • Kamu görevlisinin görevinden dolayı işlenmesi
 • Nedeniyle ölüme sebebiyet verilmesi
 • Nitelikli kasten yaralama suçunun daha önceden işlenilmiş olması

ceza davalarinda sikca gorulen suclar Avukat Gökhan Yıldırım

Kasten yaralama suçu, şikayete tabi bir suçtur. Mağdurun şikayeti halinde, soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Ancak, kamu görevlisinin görevden dolayı işlediği kasten yaralama suçu, şikayete tabi değildir.

Kasten yaralama suçu, ceza avukatı tarafından savunulmalıdır. Ceza avukatı, suçun unsurlarını ve nitelikli hallerini inceleyerek, failin lehine bir savunma yapacaktır.

Hakaret Suçu Davaları

Hakaret, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle onu aşağılamaktır. Hakaret suçu, TCK’nın 125. maddesinde düzenlenmiştir.

Hakaret suçunun unsurları şunlardır:

 • Fiil: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek
 • Niyet: Fiilin bilerek ve isteyerek işlenmesi
 • Sonuç: Kişinin onur, şeref ve saygınlığının rencide edilmesi

Hakaret Suçunun Cezaları

Hakaret suçunun cezası, suçun niteliğine göre değişmektedir.

 • Basit hakaret: 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
 • Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
 • Halk arasında belli bir saik veya amaçla alenen yapılan hakaret: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
 • Basın ve yayın yoluyla yapılan hakaret: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
 • Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzdan yararlanılarak yapılan hakaret: 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Hakaret Suçunda Cezanın Artırılması

Hakaret suçunda, suçun işlenmesindeki bazı hususlar nedeniyle cezanın artırılması mümkündür. Bu hususlar şunlardır:

 • Suçun alenen işlenmesi: Cezası yarı oranında artırılır.
 • Suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi: Cezası yarı oranında artırılır.
 • Suçun kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzdan yararlanılarak işlenmesi: Cezası yarı oranında artırılır.

ceza-avukati-hangi-davalara-bakar

Hakaret Suçunda Cezanın İndirilmesi

Hakaret suçunda, suçun işlenmesindeki bazı hususlar nedeniyle cezanın indirilmesi mümkündür. Bu hususlar şunlardır:

 • Suçun haksız tahrik altında işlenmesi: Cezası üçte birden yarıya kadar indirilir.
 • Suçun mağdurun rızası ile işlenmesi: Cezası üçte birden yarıya kadar indirilir.
 • Suçun mağdurun kasten ve hukuka aykırı olarak meydana getirdiği haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi: Cezası üçte birden yarıya kadar indirilir.

Hakaret Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Hakaret suçunda, suçun işlenmesindeki bazı hususlar nedeniyle cezanın ertelenmesi mümkündür. Bu hususlar şunlardır:

 • Suçun ilk kez işlenmesi
 • Suçun işlenmesinde herhangi bir tehlike yaratmaması
 • Sanığın hakaret suçundan dolayı daha önce ceza almamış olması
 • Sanığın suçu işledikten sonra pişmanlık duyması
 • Sanığın duruşmada olumlu bir tutum sergilemesi

Hakaret Suçunda Cezanın Belirlenmesi

Hakaret suçunda cezanın belirlenmesinde, suçun niteliği, cezanın artırılması veya indirilmesini gerektiren hususlar ve sanığın kişisel özellikleri göz önünde bulundurulur.

Hakaret Suçunda Ceza Davasının Açılması

Hakaret suçu, şikayete tabi bir suçtur. Bu nedenle, hakaret suçu işlendiğinde, mağdurun şikayeti aranmaz. Ancak, suçun kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle işlenmesi durumunda, şikayet aranmaz.

Hakaret Suçunda Ceza Davasının Sonuçları

Hakaret suçu nedeniyle mahkumiyet kararı verilmesi durumunda, sanığa hapis cezası veya adli para cezası verilir. Ayrıca, sanığın mahkumiyet kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle kamu görevinden veya siyasi parti üyeliğinden yasaklanması da mümkündür.

Hakaret Suçunun Önlenmesi

Hakaret suçunun önlenmesi için, kişilerin birbirlerine karşı saygılı davranmaları ve hakaret içeren sözler sarf etmemeleri önemlidir. Ayrıca, kişiler hakaret suçunun unsurlarını ve cezalarını bilmeli ve bu suçtan korunmak için gerekli önlemleri almalıdırlar.

Hakaret suçları, ceza avukatı tarafından savunulmalıdır. Eğer başkentte iseniz Ankara ceza avukatı, suçun unsurlarını ve nitelikli hallerini inceleyerek savunma yapar.

Dolandırıcılık Suçu Davaları

Dolandırıcılık, bir kimseyi aldatmak suretiyle, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır. Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesinde düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için, aşağıdaki unsurların birlikte gerçekleşmesi gerekir:

 • Aldatma: Aldatma, bir kimseyi yanıltıcı bir olguyu gerçekmiş gibi göstermektir. Aldatma, sözle, hareketle veya yazıyla yapılabilir.
 • Kandırma: Aldatma sonucu, mağdurun hataya düşmesi ve bu hataya dayanarak bir işlem yapması gerekir.
 • Mağdurun zarar görmesi: Mağdurun, dolandırıcılık sonucu maddi veya manevi zarar görmesi gerekir.
 • Sanığın yarar sağlaması: Sanığın, dolandırıcılık sonucu kendisine veya başkasına bir yarar sağlaması gerekir.

Dolandırıcılık davalarını ceza avukatı aracılığı ile takip etmeniz hukuki açıdan sizlere faydalı olacaktır. Özellikle başkentte iseniz ankara ceza avukatı tavsiyeleri arasından Avukat Gökhan YILDIRIM hukuk ofisi sizlere yardımcı olacaktır.

Hırsızlık Suçu Davaları

Hırsızlık, başkasının malını rızası olmadan almaktır. Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 141-147. maddelerinde düzenlenmiştir.

Hırsızlık ile görülen davalar, hırsızlık suçunun niteliğine göre değişir. Örneğin, basit hırsızlık suçu ile görülen davalar, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından görülür. Nitelikli hırsızlık suçu ile görülen davalar ise, Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından görülür ve ceza avukatı tarafından eşlik edilir.

Basit Hırsızlık Suçu

Basit hırsızlık suçu, başkasının malını rızası olmadan almaktır. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenmiştir. Basit hırsızlık suçunun cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Nitelikli Hırsızlık Suçları

Nitelikli hırsızlık suçları, basit hırsızlık suçundan daha ağır cezaları gerektiren hırsızlık suçlarıdır. Nitelikli hırsızlık suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 142-147. maddelerinde düzenlenmiştir. Nitelikli hırsızlık suçlarından bazıları şunlardır:

Gece vakti hırsızlık: Gece vakti hırsızlık, geceleyin yapılan hırsızlıktır. Gece vakti hırsızlık suçunun cezası, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

Yağma hırsızlığı: Yağma hırsızlığı, hırsızlık suçunun yağma ile birlikte işlenmesidir. Yağma hırsızlığı suçunun cezası, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.

Nitelikli hırsızlık: Nitelikli hırsızlık, hırsızlık suçunun aşağıdaki şekillerde işlenmesidir:

 • Evden hırsızlık
 • İşyerinden hırsızlık
 • Bankadan hırsızlık
 • Taşıttan hırsızlık
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık
 • Kamu görevlileri tarafından hırsızlık
 • Silahla hırsızlık
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte yapılan hırsızlık
 • Gizliliği ihlal suretiyle yapılan hırsızlık
 • Mala zarar verme suçunun eşlik ettiği hırsızlık

dolandiricilik-sucu-davalari

Hırsızlık davalarında, hırsızlık suçunun işlendiğine dair delillerin bulunması gerekir. Bu deliller arasında, mağdurun beyanı, tanık beyanları, kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, DNA kayıtları gibi deliller yer alabilir.

Hırsızlık davalarında, hırsızlık suçunun işlendiğine dair delillerin bulunması halinde, sanığın hırsızlık suçundan mahkum olması muhtemeldir. Dolandırıcılık suçu, kanunda temel ve nitelikli halleri olarak iki şekilde düzenlenmiştir.

Temel Dolandırıcılık Suçu

Temel dolandırıcılık suçu, kanunda “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Bu suçun cezası, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçları

Nitelikli dolandırıcılık suçları, temel dolandırıcılık suçuna göre daha ağır cezalar öngören suçlardır. Bu suçlardan bazıları şunlardır:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık: Bu suç, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak amacıyla işlenen dolandırıcılık suçudur. Bu suçun cezası, beş yıldan on yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.
 • Banka veya diğer kredi kurumlarından kredi almak için dolandırıcılık: Bu suç, banka veya diğer kredi kurumlarından kredi almak amacıyla işlenen dolandırıcılık suçudur. Bu suçun cezası, beş yıldan on yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.
 • Sigorta bedelini almak için dolandırıcılık: Bu suç, sigorta bedelini almak amacıyla işlenen dolandırıcılık suçudur. Bu suçun cezası, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya kullanılması suretiyle dolandırıcılık: Bu suç, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılık suçudur. Bu suçun cezası, beş yıldan on yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır.

Dolandırıcılık Suçu Davaları Süreci

Dolandırıcılık suçu davaları, asliye ceza mahkemelerinde ve ceza avukatı ile görülür. Bu davalarda, suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

Dolandırıcılık suçu davaları, şikayete bağlı suçlardandır. Bu nedenle, suçtan zarar görenin şikayeti olmadan, bu suçtan dolayı dava açılamaz.

Dolandırıcılık suçu davalarında, davacı, suçtan zarar görendir. Davalı ise, suçu işlediği iddia edilen kişidir. Dolandırıcılık suçu davalarında, davacı, suçun işlendiğine ve zarar gördüğünü ispatlamalıdır. Davalı ise, suçu işlemediğini ispatlamalıdır. Dolandırıcılık suçu davalarında, sanığın suçu işlediğinin ispatlanması halinde, sanığın cezalandırılması gerekir.

Dolandırıcılık Suçuna Karşı Alınabilecek Önlemler

Dolandırıcılık suçuna karşı alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmayın.
 • Banka veya diğer kredi kurumlarından kredi alırken, dikkatli olun.
 • Sigorta yaptırırken, sigorta sözleşmesini iyice okuyun.
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesini veya kullanılmasını engellemek için gerekli önlemleri alın.

Kasten Öldürme Suçu Davaları

Kasten öldürme suçu, bir başkasının hayatına kasten son vermek demektir. Kasten öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenmiştir. Kasten öldürme suçu ile görülen davalar, Ağır Ceza Mahkemeleri ve ceza avukatı eşliğinde görülür. Kasten öldürme suçunun cezası, müebbet hapis cezasıdır. Ancak, kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilir.

Kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden bazıları şunlardır:

 • Tasarlayarak öldürme: Tasarlayarak öldürme, suçun işlenmesinden önce, belirli bir süre önce planlanması ve hazırlık yapılmasıdır. Tasarlayarak öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.
 • Bedel karşılığı öldürme: Bedel karşılığı öldürme, suçun işlenmesini sağlamak için başkasına para veya başka bir maddi menfaat verilmesidir. Bedel karşılığı öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.
 • Teşebbüs aşamasında kalmış öldürme: Teşebbüs aşamasında kalmış öldürme, suçun tamamlanamaması halindedir. Teşebbüs aşamasında kalmış öldürme suçunun cezası, müebbet hapis cezasının üçte birinden yarısına kadardır.

Kasten öldürme davalarında, kasten öldürme suçunun işlendiğine dair delillerin bulunması gerekir. Bu deliller arasında, maktulün beyanı, tanık beyanları, kamera kayıtları, otopsi raporu, olay yerinde bulunan deliller gibi deliller yer alabilir. Kasten öldürme davalarında, kasten öldürme suçunun işlendiğine dair delillerin bulunması halinde, sanığın kasten öldürme suçundan mahkum olması muhtemeldir.

Ankara Ceza Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ceza davaları, kişinin özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili önemli sonuçlar doğurabilecek davalardır. Bu nedenle, ceza davasında temsil edilecek kişinin, ceza hukuku alanında uzman bir avukat olması büyük önem taşır. Eğer Ankara’da ikamet ediyorsanız Ankara ceza avukatı seçiminizde daha şanslı olacağınızı söylemek isteriz.

Ankara Ceza avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Avukatın tecrübesi: Ceza avukatı seçerken, tecrübeli bir avukat tercih etmek önemlidir. Tecrübeli bir avukat, ceza hukuku alanındaki güncel gelişmeleri takip eder ve davayı daha iyi yönetebilir.
 • Avukatın uzmanlık alanı: Ceza avukatı seçerken, avukatın uzmanlık alanının da dikkate alınması gerekir. Örneğin, trafik kazası, hırsızlık, dolandırıcılık gibi farklı ceza davaları için farklı uzmanlık alanlarına sahip avukatlar vardır.
 • Avukatın iletişim becerisi: Ceza davalarında, avukatın müvekkiliyle iyi bir iletişim kurması önemlidir. Avukat, müvekkilinin sorularını açık ve anlaşılır bir şekilde yanıtlamalı ve müvekkilin endişelerini gidermelidir.
 • Avukatın ücret politikası: Ceza davalarında, avukatlık ücretleri davaların niteliğine göre farklılık gösterebilir. Avukatın ücret politikasını önceden öğrenmek önemlidir.

etimesgut-ceza-avukati

Ceza avukatı seçerken, avukatın yukarıdaki hususları göz önünde bulundurmak gerekir. Ayrıca, avukatla yüz yüze görüşmek ve avukatın güvenilirliğini değerlendirmek de önemlidir.

Ceza davasında temsil edilecek kişinin, ceza hukuku alanında uzman bir avukat olması büyük önem taşır. Etimesgut ceza avukatı seçimizde, tecrübeli, uzman ve iletişim becerisi güçlü bir avukat, davayı daha iyi yönetmeye ve müvekkilinin hak ve menfaatlerini korumaya yardımcı olacaktır.

Etimesgut ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Bu avukatlar, kişilerin ceza davalarında savunmasını yapmaktan sorumludur. Ceza davaları, ağır cezalar gerektirebilen davalardır. Bu nedenle, bir ceza avukatı tarafından yardım almak, kişilerin haklarını korumak için oldukça önemlidir. Ankara ceza avukatı için hemen iletişim kurun.

Müvekkillerine sağladığı hukuki destekle adil tazminatlar elde etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onlara güven ve huzur sunar. Hemen bizimle iletişim kurun.