Boşanma Sebepleri

Ankara barosuna kayıtlı olan avukat Gökhan Yıldırım, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, İdare Hukuku gibi çeşitli alanlarda hukuki hizmetler sunmaktadır.

ankara avukat gökhan yıldırım
bosanma-turleri

 • Zina (Aldatma): Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen boşanma sebeplerinden biri zinadır. Eşlerden birinin evlilik birliği dışında cinsel ilişkide bulunması, diğer eşin bu durumu öğrenmesi üzerine boşanma davası açmasına olanak tanır.
 • Şiddet ve Kötü Muamele: Eşlerden birinin diğerine karşı fiziksel veya psikolojik şiddet uygulaması, boşanma için yeterli bir sebep oluşturur. Şiddet, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açar ve mağdur eşin sağlığını, huzurunu ve güvenliğini tehlikeye atar.
 • Cinsel Sorunlar: Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluklar da boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan sebeplerdendir. Cinsel yaşamda süreklilik arz eden problemler, evlilik birliğinin devamını olumsuz etkileyebilir.
 • Ekonomik Sorunlar: Aile içinde süregelen ekonomik çatışmalar ve sorumlulukların yerine getirilmemesi, evlilik ilişkisini zedeleyebilir. Ekonomik güçlükler, eşler arasında anlaşmazlıklara ve sonuçta boşanmaya yol açabilir.
 • Başka Nedenlerle Anlaşmalı Boşanma: Eşler, aralarında karşılıklı rıza ile boşanmaya karar verebilirler. Bu durumda, taraflar boşanma protokolü hazırlayarak mahkemeye sunarlar. Anlaşmalı boşanmada, eşlerin mahkeme karşısında boşanma nedenlerini ayrıntılı olarak sunmalarına gerek yoktur.

Özel boşanma, Türk Medeni Kanunu’nda belirli boşanma sebeplerine dayanarak açılan ve bu sebeplerin mahkeme tarafından ispat edilmesi gereken boşanma türüdür. Özel boşanma sebepleri arasında zina, hayata kast, onur kırıcı davranışlar, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi ciddi nedenler yer alır. Bu tür boşanmalar, kanunda açıkça tanımlanan ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan davranışlara dayanır.

ankara-bosanma-avukati

 • Zina: Bir eşin zina yapması ve bu durumun ispatlanması halinde, diğer eşin mahkemeye boşanma davası açma hakkı bulunmaktadır.
 • Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Hayata Kast: Eşlerden birinin diğerine karşı hayati tehlike oluşturacak şekilde kötü muamelede bulunması, onur kırıcı davranışlarda bulunması veya hayatına kastetmesi, boşanma için geçerli sebeplerdendir.
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme: Taraflardan birinin ciddi bir suç işlemesi veya genel ahlaka aykırı, toplum normlarında kabul edilmeyecek bir yaşam tarzı sürdürmesi, evlilik birliğinin sonlandırılması için yeterli sebep olarak görülebilir.
 • Terk: Eşlerden birinin evlilik yükümlülüklerini ihmal ederek ortak konutu terk etmesi ve en az altı ay süreyle geri dönmemesi, boşanma davası açma sebebi oluşturur. Bu süreçte, terk eden eşe noter aracılığıyla yapılan ihtarın sonuçsuz kalması halinde, diğer eşin dava açma hakkı doğar.
 • Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması ve bu durumun diğer eş için yaşamı katlanılmaz hale getirmesi, boşanma için geçerli bir neden teşkil eder. Bu durumun tespiti için ilgili kişinin sağlık raporu gereklidir.

 • Fiziksel Şiddet: Eşlerden birinin diğerine karşı kullandığı kaba kuvvet.
 • Güveni Sarsıcı Davranışlar: Eşlerden birinin güveni köklü şekilde sarsacak eylemlerde bulunması.
 • Evlilik Yükümlülüklerini İhmal: Evlilikle beraber gelen sorumlulukların yerine getirilmemesi.
 • Onur Kırıcı Sözler: Eşlerden birinin diğerine yönelik aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler kullanması.

 • Zina
 • Hayata kast, ağır şekilde kötü muamele veya onur kırıcı davranış
 • Terk
 • Fiili ayrılık

 • Suç işleme ve toplum normlarına aykırı, haysiyetsiz bir yaşam sürme,
 • Akıl sağlığının bozulması,
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan durumlar.

en-kolay-bosanma-sebepleri-nelerdir

 • Uyumsuzluk: Fikir ayrılıkları yaşayan ve birbirini yeterince tanımayan çiftlerin ilişkileri zamanla bozulabilir.
 • İletişimsizlik: Eşler arasında süregelen iletişim sorunları çözülemeyince, boşanma kaçınılmaz bir sonuç haline gelebilir.
 • Aldatma: Birçok evlilikte sonlanma sebebi olan aldatma, mutsuz birlikteliklerde veya sadakat eksikliğinde görülebilir. Eşlerden birinin diğerini aldatması ve bu durumun ispatlanması, boşanma sürecinin hızlanmasına neden olabilir.

Ankara Boşanma Avukatı

bosanma-sebepleri

Müvekkillerine sağladığı hukuki destekle adil tazminatlar elde etmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda onlara güven ve huzur sunar. Hemen bizimle iletişim kurun.